O klubu

Tělovýchovná jednota byla založena v únoru roku 2022, její historie ovšem sahá až k počátkům bytí člověka jako takového. Již první pravěcí lidé mezi sebou nacházeli muže, kteří vystupovali z řad od ostatních a tím byli právě SIGMA muži. V Bibli je o SIGMA mužích také zmínka – Kain (beta) a Ábel (SIGMA). Ábel je považován za vůbec první zmínku o SIGMA muži, vědci se ale shodují, že největším SIGMA mužem byl Ježíš Kristus.

SIGMA muž je nezávislý, hladový po sebezdokonalování, nadprůměrně inteligentní. SIGMA mužů je na světě jen hrstka. Proto trvalo dlouhá staletí a tisíciletí tento výjimečný typ lidí jakkoliv dát dohromady do větší skupiny. To se ovšem podařilo právě roku 2022, kdy se 15 SIGMA mužů sešlo a složilo tým TJ SIGMA Rodeo. Tým je tvořen pouze SIGMA muži, pouhé alfa a beta muže zde nenajdete. Výběrové řízení probíhalo několik let a bylo zvoleno 15 nejvíc SIGMA MUŽŮ, které kdy svět viděl.